GU ngày 29/8/2022


Mình giờ vẫn học OB nhưng thấy cơ hội cách truyền thống thì vẫn vào bình thường

4 Lượt thích

vấn đề ở đây sl sao bạn lại để sl ở đó ko to hơn ko nhỏ hơn hay theo cảm tính.

2 Lượt thích

Chuẩn rồi nếu giá stophund lệnh đó thì lại toang và không có bài viết này mong bác chia sẻ vì sao lại sl như vậy

1 Lượt thích

Theo mình cảm giác thôi chứ chưa được chứng minh nhiều: nếu có stophunt thì giá

  1. sẽ stophunt cái OB chưa sử dụng ở dưới key quan trọng
  2. Sẽ stophunt cái nến đỏ ở dưới key tăng. cái thứ hai chỉ là mình luôn để sl sau nếu không có OB chưa sử dụng

và đây là lệnh EU mình vào. bị stophunt đúng 1 poin

Bác có thể giải thích rõ hơn không ah

1 Lượt thích

Nó sẽ hơi ngược cấu trúc thị trường của medio chút. Theo kiểu wyckoff hơn
Xét 1 khung cấu trúc nó vẫn đi ntn


Rất ít trường hợp ntn mà hầu hết giá thủng quả keylvel 1 chút rồi mới lên mà mọi người gọi là stophunt đó