GU ngày 15/8/2022
7 Lượt thích

whoa hợp lý và logic, hay lắm cảm ơn bạn !

1 Lượt thích

Em cũng vào cùng entry với bác. Bên Eu cũng có điểm vào tương tự luôn bác, khá đẹp

2 Lượt thích

Giống mình EU đợi xác nhận vô đẹp luôn. Mình cũng vừa vào thêm 1 lệnh. Nay thị trường khá đẹp.

2 Lượt thích

Mình cũng thấy eu ah bạn. Nhưng do giống bên gu. Nên rủi ro giống nhau. Mình không dám vào ah

1 Lượt thích

Mình vào 1 lệnh là mình không nhìn thị trường luôn ah. Để mai mới xem lại

1 Lượt thích

Bác giống e, e cũng chỉ chọn 1 lệnh GU, lệnh EU kia không vào do cùng xu hướng. Mà Gu e chốt một ít cho hoà lệnh ở cái đáy cũ, còn lại e để gồng cho thoải mái.

2 Lượt thích

Nãy bác post bên bài Review xác nhận bài 6 phải không, tính vào cmt mà thấy bác xoá mất r

2 Lượt thích

Chuẩn luôn ah. MÌnh cũng về đó cắt 1/2 khối lượng lệnh ah

1 Lượt thích

Không đâu bác ơi. mình chỉ up bên này thôi ah

Chuẩn bạn. Nãy tính viết chi tiết hơn nên xóa đi viết lại mà lười quá ha ha.

1 Lượt thích