Gậy như ý trong truyền thuyết

3 Lượt thích

chạm điểm dời SL, chưa kịp động đậy gì thì…

1 Lượt thích

Time 5 thì cũng là phình phường.

1 Lượt thích

Mà hôm nay có Non-farm thì phải.

Có vẻ bác xác định KLQT bị sai, đọan trên giống phá vỡ giả

ko nên giữ lệnh khi có tin nonfarm nhé bác.
19:30-19:45 thứ 6 đầu tiên hàng tháng

1 Lượt thích

Hôm nay có tin mạnh nên e ko dám nhìn mấy khung nhỏ

GU ở đây còn buy sell gì nữa ạ? giá đang vùng tranh chấp, ae mình nên đứng ngoài cho an toàn

mình nhận định đó ko phải keylevel quan trọng, là phá vỡ giả