FX Lot size không hoạt động

Sếp @go.medio.vn giúp kiểm tra lại tool tính lót không hoạt động thì phải.
Cảm ơn sếp!

Mình thấy vẫn chạy bình thường mà. https://fx.medio.vn/lot


Mình chỉ thấy thế này thôi :slight_smile:

1 Lượt thích

Mình kiểm tra vẫn thấy bình thường. Có thể do lúc đấy lag thôi. Bạn thử lại xem.

1 Lượt thích

Ồ, lại vào ngon rồi sếp @Medio và bạn @kidpassio ah. Xin cảm ơn!

1 Lượt thích