Funny cuối ngày

Xuất thân từ 1 Marketer chạy ads fb quay đi quay lại đã theo con đường trading cũng được 6 tháng rồi :joy: nhanh thật chứ.
Chúc a em có 2 ngày giao dịch cuối tuần tốt nhé, như e hay giao dịch tốt 2 hôm t5 t6 hơn các ngày đầu tuần :smiling_face_with_tear:
Ảnh mang tính chất minh hoạ vui là chính :))))))

3 Lượt thích

Sản phẩm này còn hàng không ? Shop tư vấn giúp mình nhé :rofl: :rofl: :rofl:

2 Lượt thích

Sản phẩm này luôn tồn tại ế ẩm luôn ấy chứ a :))))

kể cũng lạ.đời đầy thứ dẻ rách.bảo sao a Trung k buồn cho đc