EU tham thì thâm

rút kinh nghiệm từ giờ trở đi đánh đúng bài, tp tại klv gần nhất, nhình D1 thì giá về klv qt của D1 trong xu hướng giảm mạnh, nghĩ ràng giá sẽ tiếp tục giảm, khi gia đạt tỷ lệ 1/1 dời về hòa vốn để bảo toàn rủi ro, nhìn M5 thì hình thành xu hướng giảm trong lòng rất vui nhưng đời ko như mơ, giá đến klqt M15 giá bật lên quét sl luôn, vậy là lệnh đẹp, tp đẹp đã đạt nhưng do lòng tham theo TF lớn nên hụt kèo đáng tiếc.
Bài học rút ra ko nên tham lam mà hãy tp tại kl gần nhất, xuống tiền ở tf nào thì tp ở tf đó đừng mơ kiểu " đã mơ thì mơ cho lớn ". ăn đều và ăn thường xuyên sẽ tốt hơn ăn sl ! kakakaka.!

2 Lượt thích

có vẻ như đợt này con nào cũng sideway nhỉ

1 Lượt thích

mình cả tuần vào đc 2 lệnh nhưng toàn hòa vốn do tham tp xa !

Bạn phân tích ở 1 tf M15 thì nhìn tp cũng nên ở m15 là an toàn. Nếu phân tích thêm TF h1 hay H4 để dự đoán giá có thể tới đâu thì có thể đặt TP xa hơn. Bạn phân tích tf D1 thì thực ra nó không logic lắm, chẳng hạn m15 h1 đồng pha thì ok, còn m15 D1 đồng pha thì 2 khung này nó hơi xa quá, không móc nối với nhau được.

1 Lượt thích