EU ngày 4/10/2022

Các lệnh mình vào khá cơ bản10 Lượt thích

ô…vào lệnh theo kiểu này hay chứ nhỉ, cảm ơn bạn đã cho mình thêm góc nhìn mới!