EU H4 phá KLVQT NHƯNG KHÔNG ĐẢO CHIỀU

Mọi người hãy chia sẻ góc nhìn về cặp EU nhé.

bạn đã đánh khung D h4 h1, thì phải soi cẩn thận ấy b
theo mình, nếu nhìn từ h4 thì nó chưa phá, lên khung D thì càng thấy rỏ, do b chỉ nhìn ở h1

1 Lượt thích

Theo mình trường hợp này bạn xác định KLQT ở (1) chưa đúng. Nhìn cây nến đẩy lên tạo thành pin bar rồi cây nến đỏ đâm xuống ngay lập tức như thế kia thì (1) không phải KLQT vì vậy (2), (3) cũng sẽ trở thành nhận định không đúng.

1 Lượt thích


Một góc nhìn khác của mình ở trong ảnh.

3 Lượt thích