Em người mới xin trợ giưps GJ 19/7


H4 chuyển giảm thành tăng

Klv h4 tăng

Klv h1 tăng

Kết thúc xu hướng hồi m15

Em là người mới nên có gì hok biết mọi ng bỏ qua ạ
Lệnh này em buy thì hợp lí k ạ

1 Lượt thích

Bạn đọc lại nội quy. Không share lệnh chưa đóng hay hỏi về biểu đồ đang chạy.

2 Lượt thích

Xoá chỗ nào vậy bác em tìm mãi k dc