Em không hoành thành bài học được


Em đã xem hết nhưng vẫn không hoàn thành được để xem bài tiếp theo, ad xem giúp em với

Bạn click vào mục 2.1 chưa?

2 Lượt thích

xem lại bài 1 tích hoàn thành hết một chương mới sang chương khác dc nha bạn.

3 Lượt thích

sao ko vào học video đc trên đt nữa nhỉ

1 Lượt thích

bữa đó bị lag hay sao á, mình tiếp tục được rồi, mình cảm ơn nha

1 Lượt thích

bữa đó bị lag hay sao á, mình tiếp tục được rồi, mình cảm ơn nha bạn