EJ chuẩn SGK trong tuần

3 Lượt thích

3 Lượt thích

7 Lượt thích

Dù sao cũng ăn đc là ok rồi a. Nhưng a dời SL sát thật ngay gần đỉnh thì nó về quét ngay.

2 Lượt thích

Chờ nó tạo xong KL mới rồi dời SL về dưới đáy KL mới là ngon nhất. :slightly_smiling_face:

1 Lượt thích

Phân tích chuẩn bài quá anh :smiley: Nhưng khi gồng lãi công nhận tâm lý thật, bài học rút ra là tốt nhất là ít nhìn biểu đồ lại ạ, hehe

1 Lượt thích

Kinh nghiệm của mình là dời SL thì bạn xuống timeframe nhỏ hơn ( đur thấy cấu trúc thị trường)
Và dời SL sau KL quan trọng của timeframe nhỏ.

6 Lượt thích

Cảm ơn Ad nhiều nhé ! Thực hành 1 thời gian lại quên 1 đoạn, nhớ 1 đoạn, mỗi ngày 1 chút, mỗi ngày tiến 1 bước nhỏ, mình cũng cảm nhận đang tiến bộ dần dần á ^^

1 Lượt thích