E có chút chưa hiểu trong khóa học mong a Medio giải thích giúp

Trong bài cấu trúc thị trường 8.1 a nói giá phá qua KLVQT xu hướng mới đảo chiều
Nhưng ở phút thứ 5 e thấy giá phá đáy không phải KLVQT vì nó chưa phá đỉnh cũ . Vậy trong một xu hướng giá tạo cả KLVQT và đáy thì đợi giá đáy hay KLVQT vậy a

3 Lượt thích

Mình nghĩ là giá phải phá KLQT thì giá mới thực sự đảo chiều. Tuy nhiên trong trường hợp giá phá đáy như trên và giống sang trái thấy chỗ đó ko là gì thì vẫn có thể bán được nhưng tỉ lệ thắng sẽ ko cao như khi giá phá KLQT

3 Lượt thích