E có câu hỏi này xin hỏi a Medio mọi người ạ

  • Trường hợp giá đang ở vùng KLV TF H4 giảm. mà ở M15 lại đang có xu hướng tăng rất đẹp và rõ ràng thì có nên vào lệnh không ạ.
1 Lượt thích

r bạn đag xét kl nào. bạn vào lệnh kl nào ?? :smiley: ??

đợi giá phá klv của M15 tăng thì nhảy vào sell. đợi giá phá klv H4 thì nhảy vào buy.

3 Lượt thích

Nếu trong 1 vùng giá của giảm của H4 thì theo mình nên tìm kiếm điểm đảo chiều ở M15 sẽ tốt hơn. Buy ở đây nguy cơ giá đảo chiều khá cao không an toàn.

7 Lượt thích

Đoạn tranh chấp này mà vào khối lượng 1000 lot thì quá tự tin, nên vào. Mình nhớ ở đâu đó, có người nào đó từng nói, trade theo phương pháp này là chọn mình đứng về phe thứ 3 là phe đứng ngoài nhìn, còn phe 1 và phe 2 thì đang đánh nhau. Khi thấy 1 trong 2 phe đang đánh nhau thắng thế thì mình (phe thứ 3) nhày vào hùa theo phe thắng. Trừ trường hợp, nếu mình là Mỹ hoặc Nga thì theo phe nào cũng ok.

4 Lượt thích

Chó Mèo đánh nhau Gà Vịt chết =))

cảm ơn b nhá…

vâng e cảm ơn a :smiling_face_with_three_hearts:

Mình thấy đã là vùng tranh chấp ở khung lớn thì lên đứng ngoài chờ tín hiệu xác nhận tăng hoặc giảm rồi vào TF nhỏ tìm điểm vào lệnh. Không trend thì không trade

đoạn này mình nghĩ nên chờ m15 đảo chiều thành giảm hoặc m15 tăng mạnh đảo chiều h4 thì mới vào lệnh. chứ như này biết giá chạy sao mà vào được. buy Tp lên đỉnh cũ mình cũng thấy gợn gợn sao ấy.