Dựa vào kinh nghiệm của mn cho em xin ý kiến trường hợp này với ạ


Em cảm ơn. Mà hội nhóm sao hôm nay vắng thế nhỉ như chùa bà đanh luôn

4 Lượt thích

Cứ chạm nơi bắt đầu của xu hướng hồi là mình bỏ kèo ko chờ vô lệnh nữa, hoặc phải đợi xác nhận thêm lần nữa với điều kiện sau khi xác nhận kết thúc xu hướng hồi thì giá vẫn chưa chạm nơi bắt đầu của xu hướng trước đó

2 Lượt thích

em cảm ơn anh ạ( đủ 20 kí tự)

Nếu là mình thì mình vẫn Limit nhưng sẽ quản lý lệnh chặt hơn

1 Lượt thích

Nếu bạn xác định cái xh lớn kia còn tăng tiếp! Em hì có thể limit luôn, mình cũng thường vậy - và quản lý lệnh thật nhanh! Vì có thể nó ko lên tiếp ngay đâu, nhưng nếu có ob csd mình vẫn vào

3 Lượt thích

Đối với trường hợp này theo mình sẽ có 3 tình huống xảy ra:

  • Bạn có thể vào lệnh mua lên luôn nếu có OB CSD và quản lý lệnh thật chặt.
  • Nó có thể SH KVQT khung lớn rồi tăng tiếp.
  • Hoặc có thể về nơi bắt đầu xu hướng của khung lớn rồi mới tăng tiếp.
1 Lượt thích