Dính SL GA 22/10/2021

theo mọi người thì mình sai ở đâu ?2 Lượt thích

chỗ mà bạn cho là klv xu hướng tăng hồi m cho là đi ngang đó

1 Lượt thích


Mình nghĩ giá chỗ này h1 đã về KL Fake và phản ứng bạn nhé, chỉ là tt đi không hoàn hảo chứ bạn thấy rõ giá vẫn chưa phá KL fake

2 Lượt thích

Vẫn còn 1 khả năng nữa mà bạn, giá vẫn chưa chạy xong mà , cấu trúc thị trường 4 có nói về lý thuyết dow ah

1 Lượt thích

Chỗ b vẽ có phảo klv đâu. B cứ tự tin mà làm quả buy lên ở đáy

mình cugn sl Lệnh này. mình thấy giá phá qua KLV qt H1 nghĩ giá tăng lên từ đây. m đặt lệnh buy y như bạn

theo mình thì vầy

Mình thấy tuân thủ khung H4, H1, rồi vào m15 tìm lệnh nếu về KeyLevel H1 sẽ an toàn nhất trong các khung thời gian.
H1 check nhiễu thì chỉ đc xuống m30 thôi.

3 Lượt thích

Theo mh chỗ klqt m15 đó là đi ngang, chưa có đủ cơ sở mua lên

Theo mình thì lệnh buy ở đó không sai theo sgk, chỉ đen cái trong trường hợp này phá vỡ giả như thật mà thôi :joy:

2 Lượt thích