Đây là một phá vỡ giả GJ?


Khi thị trường không thanh khoản …

Đương nhiên r bạn, đọc lại 3 câu thần trú của Ad, khó bỏ qua, rõ ràng mới trade