Đây đã là phá chưa nhỉ mọi người( EU ngày 4/5 20h)

Theo mọi người thì trường hợp này đã phá chưa nhỉ?

Khung M5

Khung M2

Đáy có thể là 1 phá vỡ giả nhé :grin:

2 Lượt thích

Mình tính cây này là cây phá đầu tiên

1 Lượt thích