Đã đăng nhập để vào Hội quán nhưng vẫn không cho xem bài viết?

Xin hỏi Ban quản trị Web: Tại sao tôi đã đăng nhập vào tài khoản nhưng vẫn không xem được bài viết trong Hội quán, cứ gặp lỗi “Dành cho học viên” dù đã mua khóa học rồi. Thật phiền phức quá đi.

Mong nhận được giải đáp. Thanks

Bạn đăng xuất Hội quán (hoiquan.medio.finance) rồi đăng nhập lại nhé

1 Lượt thích