Cùng nhau học tập

Mình muốn kết bạn zalo với một nhóm khoảng 4 đến 5 bạn.
Mục đích:

  • Cùng nhau trao đổi bài, đưa ra nhận xét góp ý để cùng tiến bộ
    Chỉ nói chuyện trong phạm vi kiến thức, không nói chuyện ngoài lề.
    Mong muốn các bạn là trader fulltime để k ảnh hưởng đến công việc riêng.
    Nếu bạn nào cùng chí hướng thì nhắn riêng với mình được không
    Xin cảm ơn tất cả mọi người
4 Lượt thích

0877216110
hello b

1 Lượt thích

em full time đây! … bác ở đâu

2 Lượt thích

Hiu hiu! 88 vĩnh phúc chào anh em

2 Lượt thích

Bắc ninh đây! 99 bn…

1 Lượt thích

Lập nhóm giao lưuu thôi!

Lập nhóm đi chủ tus…

1 Lượt thích

các bác lập nhóm chưa ak? nếu rồi add e vào nữa 0969893091

2 Lượt thích

Còn slot k ạ, em vào với ạ.

1 Lượt thích

còn slot không bạn ơi, mình join với