Có ai vào học không được không ạ

Hôm nay em vào học thì trang hiện như này

Em mở thử trên app cũng không được luôn, có ai bị giống em không ạ.

Website đang bị lỗi. Mình đang khắc phục bạn quay lại học sau nhé!

1 Lượt thích

Đã bình thường trở lại. Bạn vào học bình thường nhé!

1 Lượt thích