Có ai có thể giúp mình trường hợp này

EURUSD 22/3/2022
04:45

Tại sao giá đã đảo chiều từ giảm
Sang tăng mà nó k về lại nơi bắt đầu xu hướng của nó3 Lượt thích

bác nhìn ở khung 4H với 1D xem sao

Theo mình giá chạy theo TF 1h ấy.

1 Lượt thích

Với theo mình đó chưa phải là KLVQT XH giảm. vì

1 Lượt thích

b mở các khung lớn hơn,sẽ thấy nó hồi về Fibo của khung lớn,hướng tăng của M15 chỉ là hồi của H1

1 Lượt thích

Theo phân tích của mình:

  • Giá đã chạm “KLQT giảm H1”, đồng thời các khối OB đều đã sử dụng, do đó mình sẽ ko tìm lệnh BUY, sẽ đợi giá phá qua “KLQT tăng M15” → tìm lệnh SELL.
  • Giá phá qua “KLQT giảm H1” mình cũng ko tìm lệnh BUY vì vùng KL trùng với “Đáy cũ H4” và “fibo 0,5-0,618 (H4)”.
    Nhưng nếu muốn BUY, thì mình sẽ làm từng bước như sau: