Cho mình hỏi mình xác định KeyLevel Quan Trọng BTC Khung H4 đã đúng chưa ạ

Xin mời mọi người và anh Medio xem xét em đã xác nhận đúng chưa ạ . Em nghĩ số 2 đã là 1 cái đỉnh cho cái đáy thấp nhất rồi ạ .

Đúng r b,mình cũng nghĩ như vậy,b vato thử h1 xem đã phá hẳn đáy chưa

A nếu xét phá đáy hay chưa thì chưa vậy Số 1 vẫn là KLV QT