Cho mình hỏi đây là đi ngang hay hồi ạ?

Nếu mình dùng khung M2 để nhìn rõ hơn cấu trúc của khung M5 thì cho mình hỏi đây là hồi hay là đi ngang thế mng

Khung M5

Khung M2

-Au ngày 12/7 17h-

2 Lượt thích

Theo mình thì đi ngang,cứ coi vùng đi ngang là vùng Kl thì giá phải phá như cách xét phá qua KL bình thường

2 Lượt thích