Cặp EU(10/12/2021)-Các bác có ai bắt được thằng trộm chó này không?

3 Lượt thích

m cũng bắt được quả này.nhưng còn thằng gu thi nó chạy mất


Vào lệnh như này là re phải ko b


đời nó Bạc vào mỗi e nó thì e nó k đón