Các bác cho e hỏi

e vừa vào 1 lệnh như này mà sàn nó k cho vào các bác ạ. có bác nào hiểu vấn đề thông não hộ e phát, tài khoản e còn 32,8 usd mà e vào lệnh đặt SL chỉ có 15usd mà sàn nó báo như ảnh này là sao???

bạn tăng đòn bẩy lên không giới hạn thì sẽ đặt được lệnh

1 Lượt thích