Các bác cho e hỏi OB là gì?

E là thành viên mới, cũng đang nghiên cứ về trading mà vào hội quán cũng thấy các bác nói nhiều về OB quá mà k biết là cái gì,tìm mãi chưa ra chỗ nào Medio dạy về khái niệm OB và cách sử dụng. Các bác chỉ giúp e với. Thanks all

2 Lượt thích

Ông bấm vào phần thư viện rồi bấm vào smart money concept là có ông ơi :smile:

3 Lượt thích

Hầu hết khái niệm Order Block mà anh em giải thích trên hội quán hay Smart money concept đều không hiểu bản chất hoặc là hoàn toàn sai. Nếu bạn thực sự muốn hiểu rõ về OB thì bạn tìm hiểu ICT - người tạo ra khái niệm Order Block mà thế hệ sau đang học theo

1 Lượt thích