Các bác cho e hỏi chỗ này là hồi hay đi ngang ạ?

Các bác cho e hỏi chỗ này là hồi hay đi ngang ạ? và đâu mới là klvqt???

2 Lượt thích

Nếu hỏi về biểu đồ phân tích bạn post vào phần Góc Trợ Giúp trong Price Action Tinh Hoa. Ngoài ra post đúng cấu trúc bài viết theo hướng dẫn post ảnh nhé!