BTCm5 ngày 31/3/2023

Mọi người giúp em TH này với ạ, BTC ngày 31/3/2023 khung m5.
Em muốn hỏi các TH tương tự như này em có nên giữ lệnh chờ này không? mặc dù đây là 1 TH bị SL, nhưng em muốn hỏi với đa số. Em cám ơn mn nhiều.


1 Lượt thích

Bạn tham khảo

1 Lượt thích

Cám ơn bạn, mình cũng băn khoăn có thể KLQT ở bên trên thì nó hợp lý dễ giải thích hơn. Mình cũng xét chỗ phá giả đó nó không rõ ràng lắm có thể dễ bị nhầm. Cám ơn góp ý của bạn nhé :smiley:

1 Lượt thích