Biểu đồ 1 cặp tiền ở sàn khác nhau thì biểy đồ khác nhau. Và cách xử lýChào các bác. Chào medio .trên đây là ảnh 1 cặp tiền cùng 1 thời gian và khác sàn. Bình thường nếu gặp trường hợp 1 cặp tiền mà 2 biểu đồ khác nhau thì ace và admin sẽ tin tưởng biểu đồ nào.
Kiểu như ở 1 biểu đồ tại KLqT có OB zin và còn lại mất zin. Vậy chúng ta tin tưởng biểu đồ nào

Bạn hay backtest ở biểu đồ nào thì tin ở biểu đồ ấy, đơn cử như sàn fxcm và oanda nhiều lúc cũng khác nhau rồi. Hoặc đơn giản hơn bạn cứ tin hiểu đồ trên sàn rồi coi tỷ lệ thắng cao không, cao thì cứ nhất quán theo đó mà trade.

B phận tích và trade sàn nào thì phân tích ở biểu đồ ấy. Mọi trade còn có sác suất mà.