Bị sl cadusd mọi người xem em sai ở đâu1 Lượt thích


View của mình, bác thử zoom to ra xem. Cái KLVQT nó ở bên dưới chỗ râu nến đó

3 Lượt thích

Sau khi giá nó chạy thì mình vẽ được như này :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Lượt thích

theo mình xem sơ qua có thể do cái hồi về nó chỉ là 1 con sóng hồi, k tạo đỉnh đáy, nên khi phá qua hướng hồi đó, điểm thấp nhất mới chính là KLV qtrong

1 Lượt thích