Bạn Hãy xem hết 11 clip để hiểu sâu về Thiền

5 Lượt thích

bài này từ 3/4 mà sao giờ em mới thấy nhỉ :smiley:
tks anh chip.