Áp dụng một bài học của Medio vào EUR/USD ngày 15/6

Đây là góc nhìn của mình khi vào lệnh tại ngày 15/6 cặp EUR/USD mình chỉ hay trade ở H1 và M15 (để xác nhận) một lệnh khá may mắn nhưng khi phân tích lại nó là 1 bài học trong phần CTTT+OBCSD của medio (hình như bài 6 thì fai hoặc mưu hèn kế bẩn bài 5) theo mình dự đoán cặp này còn nhiều cơ hội mua lên ( vì sóng lỡn đã gãy xu hướng, mà nơi bắt đầu của con sóng này còn khá xa)

6 Lượt thích

Chúc mừng bạn!
Mình ko theo dõi cặp này nhưng ktra chart thấy cái OB csd M15 bị Stophunt (cả sàn Fx và Oanda), nếu bạn nào đặt SL sát điểm cuối OB thì sẽ tức tưởi lắm :smiling_face_with_tear:

Nếu để ý thì khối Ob này đã bị chớm phá quét râu!

3 Lượt thích

Thế mới bảo là may mắn :smiley: