Anh em xem giúp cấu trúc có gì bất thường không time 20/10/2021

Anh em xem giúp cấu trúc có gì bất thường không, mình vẫn chưa hiểu khi xu hướng vừa đảo chiều giảm mà k giảm tiếp, lại tăng vượt đỉnh cũ.

trade hàng hoá: SOYBEAN OIL FUTURES (DEC 2021)1 Lượt thích

Theo mình thì có thể klvqt của h1 nằm ở dưới còn chỗ mà bạn xác định là klvqtm15 vì trong k1 nó nhìn giống đi ngang hơn

Giá phá KL H1 thì còn vùng mua H4 H12 D1 … nhất là khi giá vừa phá qua key giảm của xu hướng lớn trước đó

1 Lượt thích

theo m KLV 1h và 15p trùng nhau.
h1 đi ntn.


TF 15p:

1 Lượt thích

đây là TF ngày và 4h đây b.


Giá break key giảm khung ngày, quay về retest đỉnh cũ đi lên. Giá điều chỉnh theo Timeframe lớn hơn thôi bạn

Nhìn trên H4 mình thấy như này

1 Lượt thích

Nếu bạn trade ở tf H1 thì bạn cần nhìn ít nhất 2 tf là H1 và H4. Nếu H1 nhiều có vài chỗ không hiểu thì xuống cả M15 để lọc nhiễu kiểm tra.

Và cái trường hợp này hay ở cái nếu xu hướng tăng tiếp tục tăng thì giá lại hay hồi về đỉnh cũ thôi

Lý do

Vậy nên vào trường hợp này thì nếu bạn trade H1 thì phải nhìn vào H4 mà vào H4 thì thấy ngay

Và giờ sử dụng cái cấu trúc mình nói trên

3 Lượt thích

thanks Ad và mọi người.
mình trade tf 15p, nên nhìn 15p và 1h chứ không nhìn rộng ra 4h, nên lệnh nó ntn

như vậy bài học là khi vào lệnh phải xét nơi bắt đầu con sóng giảm, xét lại KLV của xu hướng đó.

cùng nhận định.

2 Lượt thích


theo mình đoạn bạn xác định là klv quan trọng bị phá thì nó là klv khung m15, còn giá đã về klv h1 rồi nên bật lên.

thanks B, mình hiểu rồi.

1 Lượt thích