Amind xem lại không thể nào học bài tiêp theo

Mình cũng bị như bạn. đã học hết thơi gian của bài. ấn đã hoàn thành mà sang bài mới vãn bắt hoàn thành tiếp :frowning:

1 Lượt thích

Này chắc lỗi hệ thống rồi, mình cũng vậy, thử vô bằng điện thoại rồi mà xem với bấm hoàn thành mãi không qua được bài sau

1 Lượt thích

Mình cũng đang học , đã học xong bài ấn vào hoàn thành rồi nhưng không thể đến bài tiếp theo được

1 Lượt thích

Có số điện thoại chăm sóc khách hàng hay của admin các bác cho xin cái, em hý hửng mua khoá học giờ chỉ học được mỗi 2 bài học thử!

Mình cũng đang bị lỗi tương tự…

1 Lượt thích