AE trong hội quán xem giúp mình trường hợp này với ạ. Đâu mới là cấu trúc thị trường di chuyển USDJPY 15.11.21
2 Lượt thích

Chỗ này với mình là vùng giá sideway

Những lúc nến nó di chuyển kiểu này. Tập hợp nhiều xu hướng nhỏ trong này thì mình không cố gắng để tìm cấu trúc thị trường của đoạn đó đâu. Xuống tf nhỏ hơn trade trong vùng sideway đó nếu trade ở tf nhỏ. Không thì đợi nó phá
cả vùng sideway đó.

Đoạn này ở tf này mình cũng không tìm cấu trúc của nó. Có tìm đoạn này xuống khung M5 thì sẽ tốt hơn.

6 Lượt thích

Cảm ơn bạn nhiều nhé :heart: :heart:

1 Lượt thích

Cảm ơn anh Medio nhé