Ae khác nên rivew lệnh vào của mình trong 1 topic chung

Mình có đề xuất như ntn với Admin- anh Trung,
Hiện tại ae đang học và thực hành hành theo kiến thức và kinh nghiệm thị trường duy nhất của Admin thôi - lắm thầy nhiều ma, vì thế ngoài post review lệnh hàng tuần của Ad thì các anh, em khác nên cho chung vào 1 post trong topic review lệnh để chia lệnh của cá nhân, để ad và các ae khác cần thì vào thảo luận sửa lỗi sai.
Chứ 1 tuần có đến 5-10 ae vào lập post để revivew ntn hội quán sẽ bị loãng và trường hợp ae vào lệnh sai nhưng may mắn chạm taget thì làm cho ae mới có cái nhìn bị lệch lạc về pp, fomo theo. Chưa kể sau đông lên hàng trăm post tự đứng ra review lệnh hàng tuần thì hội quá sẽ bị rác khó theo dõi.
Thanks!

6 Lượt thích

mình đồng ý với ý kiến của bạn

1 Lượt thích

Mình sẽ nghiên cứu thêm để giải quyết vấn để này. Cảm ơn góp ý của bạn!

2 Lượt thích

đồng ý.mà tốt nhất để cuối tuần hãy cho review lệnh.người đánh ngắn người đánh dài.phải để mn tự nhận định và chịu trách nhiệm với nhận định của bản thân.đang trade mà lên hội quán thấy ngược mình cái là tâm lý ngay.

2 Lượt thích

Chắc phải chia theo các cặp để mn ai hay nghiên cứu cặp nào thì vào xem cặp đấy. :sweat_smile:

1 Lượt thích

Nhiều ng đánh tuần cả chục lệnh nên phải review ngay chứ cuối tuần là quá tải :crazy_face:

1 Lượt thích

Mình cũng thấy đề xuất của bạn có ý hay
Nhưng giải quyết vấn đề này khá nan giải
Làm sao để mỗi người được đưa ra ý kiến nhưng mà lại ko bị loãng

1 Lượt thích