AE giúp mình trường hợp này với ạ. Lệnh GU 05/01/22
  1. Chỗ đấy không phải KLQT, nó là 1 đoạn đi ngang.
  2. Hãy nhìn đồ thị ở những TF nhiều người dùng như 1h, 15m chứ đừng vào lệnh ở 30m.
  3. Chỗ mà giá hồi về ấy không những là KLQT của TF 1h mà nó còn có 1 khối OB đẹp vãi cả đái.

Chốt: Hãy đánh theo những gì mình nhìn thấy, đừng nhìn thấy những gì mình muốn đánh.

2 Lượt thích

Đây là cách nhìn của mình bạn tham khảo nhéLần đầu giải thích nên cũng còn hơi kém mong bạn hiểu được :grin:
Bạn nên nhìn tổng quan thị trường trước ở TF lớn trước rồi hẵn vào TF nhỏ thì sẽ tốt hơn

2 Lượt thích

Mình gửi bạn giải thích lý do lệnh vào sai theo góc nhìn của SMC nhé

3 Lượt thích

chỗ số 3 mới là KLV quan trọng chỗ số 2 ko phải vì nó phá vỡ giả cái đỉnh của nó nếu bạn cho mình ngày giờ chỗ đó mình vẽ trên chart cho

2 Lượt thích

GBPUSD 05.01.22 á bạn

Mình thì có cách nghĩ như này không biết có đúng khôngxin lỗi bác nhé do nhìn ko kỹ nên hiểu sai để đợi ad medio hoặc ae khác nhé
xin lỗi vì sự hấp tấp của mình

1 Lượt thích


Theo mình là vậy

1 Lượt thích

Hong sao đâu bạn. AE trong nhóm cùng nhau học hỏi cho mau tiến bộ