5 lệnh ngày 21/4/2021 UJ , NU, AU

  1. UJ bị market lừa 2R lệnh đầu. ( bị quét Sl lệnh 1 8 point vào lại Sl tiếp sáng hôm nay ). lệnh 2 giá chưa tạo đáy thì đã SL rồi :frowning:
  2. AU: khá là hên 3 pip nữa thì SL.
  3. NU: không còn gì phải bàn. sw khá lâu nên tâm lí khá ức chế.

    _
    Từ qua đến nay thua liền 4R nên AU và NU được 2R cắt luôn. chốt lời gỡ lại đã. kì vọng mỗi lệnh 5R mỗi lệnh nhưng thôi ám ảnh con UCAD quá.
5 Lượt thích

Bạn có thể giải thích giùm mình sao vào 2 lệnh trên k

Bạn hỏi lệnh UJ phải không.
Lệnh 1:


( lệnh này đen 1 cái là nó quét SL 8 point rồi đi lên làm mình mất thêm 1 R nữa. tổng cộng UJ mất 2 R lệnh này
Lệnh 2:


Đây là những gì mình nghĩ lúc vào lệnh @@

2 Lượt thích

Cảm thấy may mắn vì chốt AU và NU đúng vùng tranh chấp giá. Không gồng lên đỉnh. SL hòa gồng lên đỉnh chắc giờ ngáo mẹ rồi. :frowning:

Thường bạn vào mấy kiểu như trên tỷ lệ thắng cao không ạ

chưa thống kê được @@

Mình thấy trớp lắm:))

trớp là sao nhỉ :)))

Chắc là cần luyện tâm lý giao dịch đó :slight_smile: :slight_smile:
phải thật thoải mái, thật thoải mái :pensive: :pensive:

1 Lượt thích